Google+
Kỹ thuật
Hotline :0909822766 Mr.Thọ
Kỹ thuật thi công
Hotline :0973090044 Mr. Bảo
Tư vấn kỹ thuật
Hotline :08-62711366
Kinh doanh
Hotline :08-66767.114
Online : 8
Tổng lượt : 3129627
Bảo trì máy điều hòa không khí
Giá : VND
Hãng sản xuất :
Xuất xứ :

1. Máy nén chạy ồn:

a. Nguyên nhân:

1. Dư gas.

2. Có chi tiết bên trong máy nén bị hư.

3. Có các bulong hay đinh vít bị lỏng

4. Chưa tháo các tấm vận chuyển

5. Có sự tiếp xúc của 1 ống này với ống khác hoặc vỏ máy

b. PP KT sữa chữa:

1. Rút bớt lượng gas đã sạc

2. Thay máy nén

3. Vặn chặt các bulông hay vis

4. Tháo các tấm vận chuyển

5. Nắn thẳng hay cố định ống sao cho không tiếp xúc với ống hoặc các chi tiết kim loại khác

2. Quá lạnh:

a. Nguyên nhân:

1. Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư

b. PP KT sữa chữa:

1. Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn

3. Máy chạy liên tục nhưng không đủ lạnh.

a. Nguyên nhân:

1. Thiếu gas

2. Đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt

3. Lọc gió bị dơ

4. Dàn lạnh bị dơ

5. Không đủ không khí đi qua dàn lạnh

6. Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần

7. Có không khí hay khí không ngưng trong máy lạnh

8. Không khí giải nhiệt không tuần hoàn

9. Máy nén hoạt động không hiệu quả

10. Tải quá nặng

b. PP KT sữa chữa:

1. Thử xì, đo Gas, xạc Gas, kiểm tra P ht , xả…

2. Thay thế chi tiết cản trở

3. Làm sạch hay thay

4. Làm sạch

5. Kiểm tra quạt

6. Bảo trì dàn nóng

7. Rút gas hút chân không và sạc gas mới

8. Tháo dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt

9. Kiểm tra hiệu suất máy nén

10. Kiểm tra tải

4. Ap suất hút thấp.

a. Nguyên nhân:

1. Thiếu gas

2. Đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt

3. Lọc gió bị dơ

4. Dàn lạnh bị dơ

5. Không đủ không khí đi qua dàn lạnh

6. Van tiết lưu bị nghẹt

7. Van tiết lưu hay ống mao bị nghẹt hoàn toàn

8. Bầu cảm biến của van tiết lưu bị xì

b. PP KT sữa chữa:

1. Thử xì

2. Thay thế chi tiết cản trở

3. Làm sạch hay thay

4. Làm sạch

5. Kiểm tra quạt

6. Thay valve

7. Thay valve hoặc ống mao

8. Thay valve

5. Ap suất hút cao.

a. Nguyên nhân:

1. Dư gas

2. Máy nén hoạt động không hiệu quả

3. Vị trí lắp cảm biến không đúng

4. Tải quá nặng

b. PP KT sữa chữa:

1. Rút bớt lượng gas đã sạc

2. Kiểm tra hiệu suất máy nén

3. Đổi vị trí lắp cảm biến

4. Kiểm tra tải

6. Ap suất nén thấp.

a. Nguyên nhân:

1. Thiếu gas

2. Máy nén hoạt động không hiệu quả

b. PP KT sữa chữa:

1. Thử xì

2. Kiểm tra hiệu suất máy nén

7. Ap suất nén cao.

a. Nguyên nhân:

1. Dư gas

2. Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần

3. Có không khí hay khí không ngưng trong máy lạnh

4. Không khí giải nhiệt không tuần hoàn

5. Nhiệt độ của không khí hoặc nước giải nhiệt cao

6. Thiếu không khí hoặc nước giải nhiệt

b. PP KT sữa chữa:

1. Rút bớt lượng gas đã sạc

2. Bảo trì dàn nóng

3. Rút gas hút chân không và sạc gas mới

4. Tháo dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt

5. Cưa my nn ra kiểm tra, sửa chữa, thay thế.

6. Kiểm tra v tăng quá trình giải nhiệt ln.

8. Máy nén chạy và dừng liên tục do quá tải.

a. Nguyên nhân:

1. Cuộn dây contactor máy nén bị hư

2. Điện thế thấp

3. Thiếu gas

4. Dư gas

5. Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần

b. PP KT sữa chữa:

1. Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm

2. Kiểm tra điện thế

3. Thử xì

4. Rút bớt lượng gas đã sạc

5. Bảo trì dàn nóng

9. Máy chạy và ngưng liên tục.

a. Nguyên nhân:

1. Cuộn dây contactor máy nén bị hư

2. Điện thế thấp

3. Thiếu gas

4. Đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt

5. Dư gas

6. Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần

7. Van tiết lưu hay ống mao bị nghẹt hoàn toàn

8. Bầu cảm biến của van tiết lưu bị xì

b. PP KT sữa chữa:

1. Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm

2. Kiểm tra điện thế

3. Thử xì

4. Thay thế chi tiết cản trở

5. Rút bớt lượng gas đã sạc

6. Bảo trì dàn nóng

7. Thay valve hoặc ống mao

8. Thay valve

10. Quạt dàn nóng không chạy.

a. Nguyên nhân:

1. Ngắn mạch hay đứt dây

2. Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư

3. Tụ điện bị hư hay ngắn mạch

4. Cuộn dây contactor quạt bị hư

5. Động cơ quạt bị ngắn mạch hay chạm vỏ

b. PP KT sữa chữa:

1. Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ

2. Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn

3. Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ

4. Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm

5. Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ

11. Quạt dàn lạnh không chạy.

a. Nguyên nhân:

1. Ngắn mạch hay đứt dây

2. Tụ điện bị hư hay ngắn mạch

3. Cuộn dây contactor quạt bị hư

4. Động cơ quạt bị ngắn mạch hay chạm vỏ

b. PP KT sữa chữa:

1. Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ

2. Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ

3. Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm

4. Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ

12. Máy nén và quạt dàn ngưng không chạy.

a. Nguyên nhân:

1. Ngắn mạch hay đứt dây

2. Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư

3. Cuộn dây contactor máy nén bị hư

b. PP KT sữa chữa:

1. Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ

2. Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn

3. Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm

13. Máy nén không chạy, quạt chạy.

a. Nguyên nhân:

1. Ngắn mạch hay đứt dây

2. Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư

3. Tụ điện bị hư hay ngắn mạch

4. Cuộn dây contactor máy nén bị hư

5. Máy nén bị ngắn mạch hay chạm vỏ

6. Máy nén bị kẹt

b. PP KT sữa chữa:

1. Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ

2. Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn

3. Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ

4. Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm

5. Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ

6. Cưa my nn ra kiểm tra, sửa chữa, thay thế.

14. Máy không chạy.

a. Nguyên nhân:

1. Không có điện nguồn

2. Đứt cầu chì hoặc vasitor

3. Lỏng mối nối điện

4. Ngắn mạch hay đứt dây

5. Thiết bị an toàn mở

6. Biến thế bị hư

b. PP KT sữa chữa:

1. Kiểm tra điện thế

2. Kiểm tra cỡ và loại cầu chì

3. Kiểm tra mối nối điện – xiết chặt lại

4. Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ

5. Kiểm tra thông mạch của thiết bị bảo vệ

6. Kiểm tra mạch điều khiển bằng đồng hồ