Google+
Kỹ thuật
Hotline :0909822766 Mr.Thọ
Kỹ thuật thi công
Hotline :0973090044 Mr. Bảo
Tư vấn kỹ thuật
Hotline :08-62711366
Kinh doanh
Hotline :08-66767.114
Online : 2
Tổng lượt : 3197811
Công ty Thi công pccc
Giá : VND
Hãng sản xuất :
Xuất xứ :

Nội quy PCCC

Nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về PCCC được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Luật PCCC; khoản 1 Điều 9, Nghị định số 35/2003-NĐ-CP và được cụ thể hóa tại mục HI Thông tư số 04/2004/TT-BCA như sau:

- Nội quy an toàn về PCCC gồm các nội dung cơ bản sau: quy định việc quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất để cháy và thiết bị, dụng cụ có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt; quy định những hành vi bị cấm và những việc phải làm để ngăn chặn, phòng ngừa cháy nổ- quy định việc bảo quản. sử dụng hệ thống, thiết bị, phương tiện PCCC; quy định cụ thể những việc phải làm khi có cháy, nổ xảy ra. Thực tế hiện nay nhiều cơ sở đi mua nội quy PCCC được in sẵn từ các cửa hàng kinh doanh phương tiện PCCC về treo ở cơ sở, nội dung không phù hợp với cơ sở và không mang đầy đủ tính chất pháp lý vì nội quy không phải do người đứng đầu cơ sở ký ban hành. Phụ trách công tác PCCC của cơ sở cần tham mưu cho lãnh đạo ban hành nội quy PCCC phù hợp với thực tế của cơ sở và trình lãnh đạo duyệt ký ban hành.

- Sơ đồ chỉ dẫn về PCCC phải thể hiện được các hạng mục công trình, hệ thống đường nội bộ, lối thoát nạn, hướng thoát nạn, vị trí nguồn nước chữa cháy và phương tiện chữa chay; tuy theo tính chất, đặc điểm hoạt động cu thể, sơ đổ chỉ dẫn về PCCC có thể tách thành những sơ đồ chỉ dẫn riêng thể hiện một hoặc một số nội dung trên.

- Biển cấm, biển báo và biển chỉ dẫn trong lĩnh vực PCCC:
+ Biển cấm lửa (biển cấm ngọn lửa trần), biển cấm hút thuốc, biển cấm cản trở lối đi lại, biển cấm dùng nước làm chất dập cháy. Đối với những nơi sản xuất, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ, khí đốt hóa lỏng, xăng dầu và những nơi tương tự khác có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao cần thiết, cấm hành vi mang diêm, bật lửa, điện thoại di động và các thiết bị, vật dụng, chất có khả năng phát sinh ra tia lửa hoặc lửa thì có biển phụ ghi rõ những vật cần cấm.
+ Biển báo khu vực hoặc vật liệu có nguy hiểm cháy nổ.
+ Biển chỉ dẫn về PCCC lả biển chỉ hướng thoát nạn cửa thoát nạn và chỉ vị trí để điện thoại, bình chữa cháy, trụ nước, bến lấy nước chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác.

Nội quy, sơ đồ chỉ dẫn về PCCC của nơi nào phải được phổ biến cho mọi người ở nơi đó biết và phải niêm yết ở những nơi dễ thấy để mọi người khác có liên quan biết và chấp hành.