Google+
Kỹ thuật
Hotline :0909822766 Mr.Thọ
Kỹ thuật thi công
Hotline :0973090044 Mr. Bảo
Tư vấn kỹ thuật
Hotline :08-62711366
Kinh doanh
Hotline :08-66767.114
Online : 9
Tổng lượt : 2429680
Tiêu chuẩn hệ thống chữa cháy sprinkler tự động
Giá : VND
Hãng sản xuất :
Xuất xứ :

Một số tiêu chuẩn liên quan đến công tác PCCCDanh sách một số tiêu chuẩn: 

- TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

 
 

- TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 5279 - 1990 An toàn cháy nổ - Bụi cháy - Yêu  cầu  chung.

 

- TCVN 7336-2003 Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước- Yêu  cầu  kỹ thuật

 

 - TCVN 6160:1996 Phòng cháy và chữa cháy nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế.

 

- TCVN 6161:1996 Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu thiết kế.

 

- TCVN 5065-1990 Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế.

 

- TCVN 4513-1998 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

 

- TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.

 

- TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật.

 

- TCVN 4317:1986 – Nhà kho, nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

 

- TCVN 4090:1985 – Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu.

 

- TCVN 5307:2002 - Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế.

 

- TCVN 7336:2003 - PCCC- Hệ thống Sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

 

- TCVN 7336:2003 - PCCC- Hệ thống Sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

 

- TCVN 46:2007 Chống sét cho công trình xây dựng  - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

 

- TCXDVN 323 : 2004  " Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế ".

 

- TCVN 6101 : 1990  Hệ thống chữa cháy bằng khí CO2.

 

- TCVN 6103 : 1996  PCCC-Thuật ngữ.

 

- TCVN 7161: 2002 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống.

 

- TCVN 7278 : 2003 Chất chữa cháy - chất tạo bọt chữa cháy.

 

- VN 7435-2004 Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy.

 

- VN 377-2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế.