Google+
Kỹ thuật
Hotline :0909822766 Mr.Thọ
Kỹ thuật thi công
Hotline :0973090044 Mr. Bảo
Tư vấn kỹ thuật
Hotline :08-62711366
Kinh doanh
Hotline :08-66767.114
Online : 2
Tổng lượt : 2510382

Đường dây trung thế 22 KV và Trạm Biến Thế 400KVA


Thi công đường dây trung thế 22KV và trạm biến thế 400 KVA 15-22/0,4KV trên giàn theo đúng thiết kế kỹ thuật Chi Nhánh Điện Gia Rai thiết lập và Điện Lực Bạc Liêu thẩm định Phê duyệt.
Hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến ngành điện đến khi đường dây trung thế 22KV và trạm biến thế 400KVA được nghiệm thu đóng điện.
Lắp tụ bù hạ thế dung lượng 120KVAR (hoặc theo quy định của Điện Lực Bạc Liêu)