Google+
Kỹ thuật
Hotline :0909822766 Mr.Thọ
Kỹ thuật thi công
Hotline :0973090044 Mr. Bảo
Tư vấn kỹ thuật
Hotline :08-62711366
Kinh doanh
Hotline :08-66767.114
Online : 6
Tổng lượt : 3172777
THiết kế cơ điện xưởng nhà máy
Giá : VND
Hãng sản xuất :
Xuất xứ :

CHƯƠNG 1. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CÁC PHÂN XưỞNGVÀ TOÀN NHÀ MÁY

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ.

1.2. QUY MÔ, CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY.

1.3. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN THEO CÔNG SUẤT TRUNG BÌNH VÀ HỆ SỐ CỰC ĐẠI: Theo phương pháp này

1.3.1. Xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và độ lệch trungbình bình phương

1.3.2. Xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số hình dạng

1.3.3. Xác định phụ tải tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu

1.3.4. Xác định phụ tải tính toán theo suất phụ tải trên một đơn vị diện tíchsản suất

1.3.5. Xác định phụ tải tính toán theo suất tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẩm và tổng sản lượng

1.4. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO PXSCCK.

1.4.1. Giới thiệu phương pháp xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình Ptb và hệ số cực đại kmax

1.4.1.1.Trình tự xác định phụ tải tính toán theo phương pháp P

1.5. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA CÁC PHÂN XưỞNG.

1.7. XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI ĐIỆN VÀ BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI.

1.7.1. Tâm phụ tải điện

1.7.2. Biểu đồ phụ tải điện

CHƯƠNG 2. HIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO NHÀ MÁY

2.1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CUNG CẤP ĐIỆN

2.2. LỰA CHỌN CẤP ĐIỆN ÁP TRUYỀN TẢI TỪ KHU VỰC VỀ XÍ NGHIỆP.

2.2.1 Các công thức kinh nghiệm xác định điện áp truyền tải

2.3. VẠCH CÁC PHưƠNG ÁN CẤP ĐIỆN.

2.3.1. Chọn phương án về các trạm biến áp phân xưởng .

2.3.2. Phương án cung cấp điện cho các trạm biến áp phân xưởng

2.3.3.Xác định vị trí đặt các trạm biến áp phân xưởng

2.4. TÍNH TOÁN KINH TẾ - KĨ THUẬT LỰA CHỌN PA HỢP LÝ.

2.4.1. Lựa chọn các thiết bị cao áp . 34

2.4.2. Tính toán các phương án . 35

2.4.2.1 Tính toán phương án 1 . 35

2.4.2.2 . Phương án II : . 41

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH . 46

3.1. MỤC ĐÍCH TÍNH NGẮN MẠCH. . 46

3.2. CHỌN ĐIỂM TÍNH NGĂN MẠCH VÀ TÍNH TOÁN CÁC THÔNG

SỐ CỦA SƠ ĐỒ. . 46

3.2.1.Chọn điểm tính ngắn mạch . 46

3.2.2. Tính toán các thông số của sơ đồ . 47

3.3. TÍNH TOÁN DÕNG NGẮN MẠCH. . 49

3.4. CHỌN VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ. . 52

3.4.1. Chọn và kiểm tra máy cắt . 52

3.4.3. Chọn biến dòng điện BI . 54

3.4.4. Chọn máy biến áp BU . 55

CHƯƠNG 4. BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG . 56

4.1. ĐẶT VẤN ĐỀ. . 56

4.2. XÁC ĐỊNH DUNG LưỢNG NHÀ MÁY. . 58

4.3. CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT VÀ THIẾT BỊ BÙ. . 59

4.3.1. Chọn thiết bị bù. . 59