Google+
Kỹ thuật
Hotline :0909822766 Mr.Thọ
Kỹ thuật thi công
Hotline :0973090044 Mr. Bảo
Tư vấn kỹ thuật
Hotline :08-62711366
Kinh doanh
Hotline :08-66767.114
Online : 9
Tổng lượt : 3129546
Công ty lắp đặt pccc tủ NITTAN
Giá : VND
Hãng sản xuất :
Xuất xứ : Nhật Bản

Để đảm bảo việc lắp đặt PCCC tại các cơ sở, Phòng cảnh sát PCCC các tỉnh đã tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản về PCCC đối với các cơ sở dệt, may, giầy trên toàn khu vực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, người lao động; hướng dẫn các nhà đầu tư hiểu rõ và thực hiện đầy đủ các quy trình trong việc thẩm duyệt và cấp phép PCCC đối với các công trình xây dựng mới, cải tạo lại và các điều kiện an toàn PCCC trong quá trình sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCCC như: giao thông, nguồn nước chữa cháy, khoảng cách an toàn, trang bị phương tiện PCCC… xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác thi công PCCC tại các cơ sở dệt, may, giầy.

Đồng thời, để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, các chủ doanh nghiệp cần thực hiện tốt việ tuyên truyền, phổ biến  kiến thức, pháp luật về PCCC cho cán bộ, công nhân lao động; xây dựng, hoàn thiện quy định, nội quy an toàn về PCCC và tổ chức triển khai với toàn thể cán bộ, công nhân lao động; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; thực hiện việc tự kiểm tra tại cơ sở, kịp thời phát hiện, khắc phục sơ hở, thiếu sót về PCCC; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn điện, nguồn lửa, các chất dễ cháy; mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và lắp đặt hệ thống PCCC phù hợp với tính chất sản xuất của từng cơ sở; củng cố, hoàn thiện phương án chữa cháy, cứu người, cứu tài sản với các tình huống cháy khác nhau và tổ chức thực tập phương án đó...

Ngành dệt, may, giầy có vị trí rất lớn trong việc đóng góp ngân sách của địa phương, do đó, công tác đảm bảo an toàn PCCC trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ hết sức cấp bách. Hơn lúc nào hết, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần nêu cao tinh thần ‘‘Phòng cháy hơn chữa cháy’’, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để Luật PCCC thực sự đi vào đời sống lao động sản xuất của mỗi cán bộ, công nhân viên./.